Disclaimer SALAR Nederland

Middels deze website wordt uiteenlopende informatie aan bezoekers verstrekt. SALAR Nederland streeft er altijd naar om correcte en actuele informatie te verstrekken, maar kan niet garanderen dat de op de website opgenomen informatie inderdaad juist of actueel is. SALAR Nederland raadt af om actie te ondernemen naar aanleiding van de op deze website vermelde informatie, zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen. SALAR Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de op deze website opgenomen informatie.

Belangrijk: Sommige verwijzingen op deze website leiden naar informatie die door derden wordt verstrekt en waarover SALAR Nederland geen enkele controle heeft. SALAR Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud (van welke aard dan ook) van deze externe informatiebronnen. Om de informatievoorziening op deze website te optimaliseren maakt SALAR Nederland gebruik van persoonsgegevens. In ons Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en op welke wijze uw privacy wordt gewaarborgd.

Privacyverklaring
Dit privacyverklaring informeert u over de wijze waarop SALAR Nederland omgaat met persoonlijke gegevens.

Actief verstrekt informatie
Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om uw naam of andere persoonsgegevens in te voeren. Het invullen van deze gegevens heeft altijd een specifiek doel, zoals het plaatsen van een bestelling. Steeds wordt uitdrukkelijk aangegeven voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. In alle gevallen geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming.

Passief verstrekte informatie
Als u op internet surft stelt u, misschien zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat om bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden zijn uw IP adres, het door u gebruikte besturingssysteem en uw internet browser. Voor zover SALAR Nederland deze informatie gebruikt, worden de gegevens anoniem en geaggregeerd verwerkt.

E-mail berichten en eventuele bijlagen
E-mail berichten en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het is niet toegestaan informatie uit deze berichten openbaar te maken, te verspreiden of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van SALAR Nederland. Wanneer berichten abusievelijk aan u zijn verstuurd, wordt u verzocht SALAR Nederland hiervan op de hoogte te brengen, en het bericht en de bijlagen te vernietigen.

Belangrijk: Sommige verwijzingen op deze website leiden naar webpagina’s die door derden worden beheerd en waarover SALAR Nederland geen enkele controle heeft. Dit privacy statement heeft dan ook nadrukkelijk geen betrekking op deze externe informatiebronnen.

More...