WinSalar, omdat iedereen een goed salaris verdient.

Aanpassing kabinetsplannen levert meer mensen meer voordeel op

Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling van het netto loon zien van een werknemer met loonheffingskorting, voor lonen tussen 500 euro en 10.500 euro per maand.

Bij een loon van 500 euro gaat de werknemer erop vooruit, als gevolg van de verhoging van de loonheffingskorting en arbeidskorting. Tot een loon van 1.500 euro blijft dit voordeel oplopen.

Hierna loopt het voordeel terug als gevolg van de nieuwe afbouwmethodiek voor loonheffingskorting. Bij een loon van 4.250 euro resulteert dat in een nadeel ten opzichte van 2013, en dit nadeel loopt op tot ongeveer 52 euro vanaf een loon van 6.500 euro. Daarna blijft het nadeel in euro's constant.

Extra informatie 14.10.2013
Op 11 oktober 2013 is er een begrotingsakkoord gesloten. Als gevolg hiervan is het tarief voor de eerste schijf verlaagd van 37% naar 36,25%. Dat levert ten opzichte van de prinsjesdag-cijfers voor iedereen een netto voordeel op. Dit loopt op met de hoogte van het salaris, vanaf ongeveer 1.650 euro blijft het voordeel constant op 12,50 euro.

downloadmaandlonenoverzicht2014 

 

Maandlonen 2014 t.o.v. 2013 in euro's en percentages

 Nettoloonverschil maandloon 2014 t.o.v. 2013 in euro's
Netto-verschil-bedrag-2014v2

 Nettoloonverschil maandloon 2014 t.o.v. 2013 in percentages
Netto-verschil-percentage-2014v2Doorwerkbonus

Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling van het netto loon zien van een werknemer met loonheffingskorting inclusief doorwerkbonus, voor lonen tussen 500 euro en 10.500 euro per maand. De doorwerkbonus geldt alleen voor werknemers die op 1 januari 2014 reeds 60 jaar of ouder zijn, maar jonger dan 64 jaar.

Bij een loon van 500 euro gaat de werknemer erop vooruit, als gevolg van de verhoging van de loonheffingskorting en arbeidskorting. Tot een loon van 1.500 euro blijft dit voordeel oplopen. Tegelijkertijd treedt er een extra positief effect op voor de werknemer in de vorm van de doorwerkbonus. Deze bonus begint bij ongeveer 1.350 euro. De doorwerkbonus is maximaal bij 1.750 euro, maar daarna loopt deze korting terug. Voor werknemers met lonen vanaf 2.625 euro is het voordeel weer helemaal verdwenen. Bij lonen hoger dan 1.500 euro loopt het voordeel extra terug als gevolg van de nieuwe afbouwmethodiek voor loonheffingskorting. Bij een loon van 4.250 euro resulteert dat in een nadeel ten opzichte van 2013, en dit nadeel loopt op tot ongeveer 52 euro vanaf een loon van 6.500 euro. Hierna blijft het nadeel in euro's constant.

Extra informatie 14.10.2013
Op 11 oktober 2013 is er een begrotingsakkoord gesloten. Als gevolg hiervan is het tarief voor de eerste schijf verlaagd van 37% naar 36,25%. Dat levert ten opzichte van de prinsjesdag-cijfers voor iedereen een netto voordeel op. Dit loopt op met de hoogte van het salaris, vanaf ongeveer 1.650 euro blijft het voordeel constant op 12,50 euro.

Maandlonen incl. doorwerkbonus 2014 t.o.v. 2013 in euro's en percentages

 Maandlonen incl. doorwerkbonus verschil 2014 t.o.v. 2013 in euro's
Netto-verschil-bedrag-doorwerk-2014v2

 Maandlonen incl. doorwerkbonus verschil 2014 t.o.v. 2013 in percentages
Netto-verschil-percentage-doorwerk-2014v2De informatie is gebaseerd voorlopige cijfers op basis van de kabinetsplannen voor 2014. Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan 65 jaar zijn. Naast de wijzigingen in de loonbelasting, zijn er ook wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen die invloed hebben op de koopkracht. Met deze informatie is in dit overzicht geen rekening gehouden.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen voor verschillen zorgen. Zodra er wijzigingen bekend worden, zal dit overzicht worden vernieuwd.