Rechts kabinet met linkse loonstroken

Alle cijfers voor de loonberekening 2012 zijn bekend. Hieronder de gevolgen voor het nettoloon, de lagere lonen stijgen een klein beetje en de hogere lonen gaan er netto op achteruit. Rechts kabinet, linkse loonstrookjes dus!

Bijgaande grafieken geven de effecten aan op de lonen 2012 ten opzichte van 2011, zowel in bedragen als percentages.
Ook het effect op de werkgeverslasten staat in grafiek vorm.

De grootste oorzaak is de verruiming van de grondslag van de ZVW in combinatie met verlaging van de premie, dit heeft voor de lagere lonen een positief en voor de hogere lonen een negatief effect.

In een aparte grafiek is het effect te zien van het wegvallen van het spaarloon. Dit heeft een negatief effect voor iedereen.

Het totale looneffect van beide maatregelen kan ruim 600 euro netto verschil maken.

download maandlonen overzicht 2012 download maandlonen overzicht 2012 spaarloon

 

Maandlonen 2012 t.o.v. 2011 in euro's en percentages

 Nettoloonverschil maandloon 2012 t.o.v. 2011 in euro's
nettoloonverschil-euro

 Nettoloonverschil maandloon 2012 t.o.v. 2011 in percentages
nettoloonverschil-percentageWerkgeverslasten 2012 t.o.v. 2011 in euro's en percentages

 Werkgeverslasten verschil 2012 t.o.v. 2011 in euro's
werkgeverlasten-euro

 Werkgeverslasten verschil 2012 t.o.v. 2011 in percentages
werkgeverlasten-percentageMaandlonen met wegvallen spaarloon 2012 t.o.v. 2011 in euro's en percentages

 Nettoloonverschil maandloon met wegvallen spaarloon 2012 t.o.v. 2011 in euro's
nettoloonverschil-spaarloon-euro

 Nettoloonverschil maandloon met wegvallen spaarloon 2012 t.o.v. 2011 in percentages
nettoloonverschil-spaarloon-percentageWerkgeverslasten met wegvallen spaarloon 2012 t.o.v. 2011 in euro's en percentages

 Werkgeverslasten verschil met wegvallen spaarloon 2012 t.o.v. 2011 in euro's
werkgeverlasten-spaarloon-euro

 Werkgeverslasten verschil met wegvallen spaarloon 2012 t.o.v. 2011 in percentages
werkgeverlasten-spaarloon-euroDe informatie is gebaseerd op de cijfers, premies en heffingen van 2012. Er is geen rekening gehouden met pensioenpremies, bedrijfstakfondsen en cao verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan 65 jaar zijn. Naast de wijzigingen in de loonbelasting, zijn er ook wijzigingen in de inkomstenbelasting (zoals bijvoorbeeld toeslagen en andere kortingen) en in de individuele (zorg)verzekeringen die invloed hebben op de koopkracht.
Met deze informatie is in dit overzicht geen rekening gehouden.

Eventuele wetswijzigingen en premiewijzigingen kunnen de informatie onbruikbaar maken. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan deze informatie.