Salaris nieuws

De wet- en regelgeving op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt regelmatig herzien. SALAR Nederland monitort die ontwikkelingen en analyseert de impact op de salarisadministratie.

  •  Altijd 100% actueel
  • Automatische updates
  • Feilloze loonberekeningen
  • Deskundige helpdesk
15.03 2016
Salarisverwerking in the cloud met SalarFusion
Gepost in Salaris nieuws

Steeds meer loonstroken worden digitaal verzonden. Maar digitale loonstroken zijn slechts de eerste stap op weg naar een nieuwe manier van loonverwerking. Want waarom zou u salarisstroken en jaaropgaven e-mailen als u ze ook direct kunt ‘sharen’ via het apparaat waar medewerkers 24/7 gebruik van maken, namelijk de smartphone? En waarom zou u het salarispakket op één computer of op het interne kantoornetwerk installeren? Om met die laatste vraag te beginnen; daar is eigenlijk geen goede reden (meer) voor. Althans, vanaf nu niet meer. SALAR Nederland lanceert namelijk SalarFusion, salarissoftware in the cloud.

Salarispakket voor de online generatie

De voordelen van zo’n volledig online salaris- en personeelsplatform zijn evident. Zo hoeft u niet meer in de auto/op de fiets/in de benenwagen om loonstroken te produceren, mutaties door te voeren en/of salarisstrookjes naar medewerkers te versturen. Alle gegevens zijn immers 365 en 24/7 te raadplegen en te bewerken. Waar u ook bent. Bovendien worden praktische apps toegevoegd. Medewerkers op smartphone of tablet informeren over vakantiedagen en reserveringen? Salarisstroken meteen met de juiste werknemer ‘sharen’? Met SalarFusion verloopt het snel en soepel. Hét salarispakket voor de online generatie dus.

Digitale loonstroken

Uiteraard geldt voor elk salarisprogramma dat het gebruikersgemak de kracht bepaalt. Om dat gebruikersgemak te optimaliseren, is SalarFusion in nauwe samenspraak met de gebruikers van WinSalar (ons succesvolle, meer ‘traditionele’ salarispakket) ontwikkeld. Niet onze ideeën, maar de wensen en eisen van accountants en salarisprofessionals stonden dus centraal. En dat betekent dat de workflow recht doet aan uw salarisverwerkingspraktijk, dat de look & feel meteen een gevoel van herkenning oproept en dat geavanceerde opties weliswaar allemaal aanwezig zijn, maar niet al te sterk op de voorgrond treden. Uiteraard is het opmaken en versturen van digitale loonstroken even gemakkelijk (of zelfs gemakkelijker) als bij offline loonsoftware. Daarnaast hebben we alles op alles gezet om te waarborgen dat SalarFusion de taal spreekt van (vrijwel) alle financiële en boekhoudkundige pakketten. U wilt immers dat uw loonpakket u tijd uit handen neemt. En dat lukt alleen als de koppeling met backoffice platformen een ‘no brainer’ is.

Dit zijn de vier beloften van ons online salarispakket:

De belofte van flexibiliteit

SalarFusion is een revolutionair online salaris- en personeelsplatform, waarmee u tijd en plaats onafhankelijk werkt. Ingericht volgens het ‘de gebruiker weet het beter dan wij’ principe. En dus naadloos toegespitst op uw dynamische salarisverwerkingspraktijk.

De belofte van efficiency

Werken met SalarFusion is schakelen met een salarispakket dat alle handelingen vereenvoudigt en versnelt. Zo is het invoeren van bijvoorbeeld vakantiedagen een kwestie van ‘draggen & droppen’. Bovendien zijn veel ‘basale’ handelingen volledig geautomatiseerd.

De belofte van gemak

SalarFusion is een fusie van onze jarenlange ontwikkelervaring en continu overleg met salarisprofessionals uit alle sectoren. Het resultaat is een online platform dat geen manier van werken dicteert, maar uw bestaande workflow faciliteert én optimaliseert.

De belofte van overzicht

De interface van SalarFusion is ‘from the ground up’ ontworpen, waarbij de look & feel continu door een positief/kritische jury is beoordeeld en becommentarieerd, namelijk onze opdrachtgevers. U zit straks in de bestuurdersstoel, wij verzorgen het dashboard.

06.10 2015
Werknemers krijgen beter loonstrookje in 2016
Gepost in Salaris nieuws

Het Financieel Dagblad
Het nettomaandloon van alle werknemers die meer dan €750 bruto verdienen, stijgt volgend jaar. Dat blijkt uit een berekening van softwarebedrijf SALAR op basis van de nieuwe rekenregels van de Belastingdienst. Vooral werknemers met een brutoloon tussen de €1250 en €2750 profiteren. Zij gaan er maximaal €75 per maand op vooruit. Wie tussen de €4000 en €5000 verdient, kan daarentegen rekenen op een stijging van maximaal €16.
Lees meer

05.10 2015
Vergelijking nettolonen 2015-2016
Gepost in Salaris nieuws

Vergelijking nettolonen 2015-2016
Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, kan geconcludeerd worden dat alle netto maandlonen erop vooruitgaan vanaf een bruto maandloon van € 750,- (lagere brutolonen blijven gelijk).

De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer €50.000 per jaar en het verlagen van de tarieven in de tweede en derde belastingschijf van de loon- en inkomstenbelasting.
Lees meer

19.05 2015
SALARispost stopt
Gepost in Salaris nieuws

SALARispost stopt en komt terug in een nieuwe omgeving
Onze website de komende periode vernieuwd vanaf oktober wordt dan niet alleen makkelijker om snel online hulp te vinden, maar ook om bijvoorbeeld het laatste nieuws over salarisverwerking te lezen. Dat laatst aspect is ook de reden waarom we besloten hebben de SALARispost na zeven jaar trouwe dienst met pensioen te laten gaan. Klanten lezen ‘m weliswaar veelvuldig, maar een nieuwsbrief die één keer per maand verschijnt kan simpelweg niet 100% actueel zijn. Op een blog kunnen we belangrijke informatie wel vers van de pers met de salariswereld delen.

De SALARispost 2015 mei

Lees meer

17.11 2014
Vergelijking nettolonen 2014-2015
Gepost in Salaris nieuws

Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, blijkt een negatief effect op de lagere lonen als gevolg van een verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25%.

Bij de hogere lonen is juist een positief effect merkbaar, als gevolg van een verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van de belastingschijf van 42%.

Bij het vakantiegeld zijn de gevolgen zichtbaar van de afbouw van de heffingskortingen. Deze terugloop van de kortingen was vorig jaar al in gang gezet, en zorgde voor verrekening in de inkomstenbelasting aangifte die dit jaar ingediend werd.

Lees meer

03.10 2013
Uniform loonbegrip nadelig voor lage lonen
Gepost in Salaris nieuws

Het overzicht laat de ontwikkeling van het netto loon en de werkgeverskosten zien van een werknemer met loonheffingskorting, voor lonen tussen 500 euro en 10.000 euro per maand.

Bij een loon van 500 euro gaat de werknemer er op achteruit, als gevolg van een verlaging van de loonheffingsgrens, en de tariefverhoging van de eerste schijf van 33,15% naar 37%.

Dit negatief effect draait om in een stijging als gevolg van het wegvallen van de bijtelling ZVW en een verhoogde arbeidskorting. Het omslagpunt wordt bereikt bij ongeveer 1750 euro.

Lees meer