Vergelijking nettolonen 2016-2017


In 2016 zijn er 2 loonheffingstabellen van toepassing geweest. SALAR Nederland heeft het gewogen gemiddelde gepakt van deze loonheffingstabellen uit 2016 en deze vergeleken met de juist uitgekomen rekenregels van 2017. Uit deze vergelijking volgt hoeveel het nettosalaris van 2017 zal veranderen ten opzichte van 2016 bij een gelijkblijvend brutosalaris. Zoals in grafiek 1 te … Continued


Salarisverwerking in the cloud met SalarFusion


Steeds meer loonstroken worden digitaal verzonden. Maar digitale loonstroken zijn slechts de eerste stap op weg naar een nieuwe manier van loonverwerking. Want waarom zou u salarisstroken en jaaropgaven e-mailen als u ze ook direct kunt ‘sharen’ via het apparaat waar medewerkers 24/7 gebruik van maken, namelijk de smartphone? En waarom zou u het salarispakket … Continued


Werknemers krijgen beter loonstrookje in 2016


Het Financieel Dagblad Het nettomaandloon van alle werknemers die meer dan €750 bruto verdienen, stijgt volgend jaar. Dat blijkt uit een berekening van softwarebedrijf SALAR op basis van de nieuwe rekenregels van de Belastingdienst. Vooral werknemers met een brutoloon tussen de €1250 en €2750 profiteren. Zij gaan er maximaal €75 per maand op vooruit. Wie … Continued


Vergelijking nettolonen 2015-2016


Vergelijking nettolonen 2015-2016 Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, kan geconcludeerd worden dat alle netto maandlonen erop vooruitgaan vanaf een bruto maandloon van € 750,- (lagere brutolonen blijven gelijk). De oorzaak van het netto voordeel komt voort uit het fors verhogen van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer €50.000 per jaar en het verlagen van de … Continued


SALARispost stopt


SALARispost stopt en komt terug in een nieuwe omgeving Onze website de komende periode vernieuwd vanaf oktober wordt dan niet alleen makkelijker om snel online hulp te vinden, maar ook om bijvoorbeeld het laatste nieuws over salarisverwerking te lezen. Dat laatst aspect is ook de reden waarom we besloten hebben de SALARispost na zeven jaar … Continued


Vergelijking nettolonen 2014-2015


Uit de zojuist gepubliceerde rekenregels, blijkt een negatief effect op de lagere lonen als gevolg van een verhoging van de eerste belastingschijf van 0,25%. Bij de hogere lonen is juist een positief effect merkbaar, als gevolg van een verhoging van de arbeidskorting en een verruiming van de belastingschijf van 42%. Bij het vakantiegeld zijn de … Continued


Uniform loonbegrip nadelig voor lage lonen


Het overzicht laat de ontwikkeling van het netto loon en de werkgeverskosten zien van een werknemer met loonheffingskorting, voor lonen tussen 500 euro en 10.000 euro per maand. Bij een loon van 500 euro gaat de werknemer er op achteruit, als gevolg van een verlaging van de loonheffingsgrens, en de tariefverhoging van de eerste schijf van … Continued