SalarApps

Over het nieuwe werken is heel veel gezegd en geschreven. Dat de smartphone een grote aanjager en facilitator van meer flexibele werkprocessen is, is een feit. Maar tot nu toe blijft de inzet zakelijk gezien meestal vrij beperkt. 

Het nieuwe informeren

Salarisstroken e-mailen kan al. Maar waarom zou u die salarisstroken of jaaroverzichten niet direct delen op het apparaat dat uw medewerkers altijd bij zich hebben, namelijk de smartphone? 

Het nieuwe plannen

SalarApps maken het straks onder andere mogelijk om medewerkers zelf vakantiedagen te laten reserveren, eerder opgebouwde dagen te raadplegen en salarisstroken in te zien. Direct op hun smartphone. En met real-time synchronisatie opties.

Het nieuwe administreren

Omdat iedere app uit de SalarApps familie direct communiceert met SalarFusion, vereenvoudigen de apps het administratieve proces. Vaak is ‘tussenkomst’ van een administratieve professional niet eens meer nodig. De medewerkers doen zelf het werk. Gewoon op de smartphone.

VerlofApp vanaf 1 januari 2019 beschikbaar