Missie

SALAR Nederland heeft een even heldere als ambitieuze missie. Wij willen al onze opdrachtgevers in staat stellen om personeels- en salarisprocessen slim, samenhangend en schaalbaar te optimaliseren, zodat zij zich volledig op hun kernactiviteiten kunnen concentreren. Die ambitie maken we waar door klantgedreven softwareoplossingen en ondersteunende diensten te ontwikkelen die de complexe salaris- en personeelsprocessen stroomlijnen, waarbij efficiency, gebruikersvriendelijkheid en toekomstbestendigheid belangrijke randvoorwaarden zijn.

Visie

In de visie van SALAR Nederland vervagen de traditionele grenzen tussen on- en offline leven momenteel in versneld tempo. Die verschuiving heeft ook consequenties voor de wijze waarop salarissen worden verwerkt en ondersteunende personeelsprocessen zijn ingericht. Medewerkers willen anno nu direct en volledig worden ge├»nformeerd over alle facetten van hun bestaan, inclusief arbeid-gerelateerde onderwerpen. Ongeacht tijd, locatie en omgevingsfactoren. SALAR Nederland wil aan die wens tegemoet komen door online salarisverwerking tot de logische standaard te maken.